Istoric

*înfiinţată în anul 1949, în comuna Podoleni în scopul recuperării, ocrotirii şi educării elevelor cu întârziere în dezvoltarea psihică şi intelectuală;
*în septembrie 1951, unitatea este transferată la Piatra Neamţ şi funcţionează pe strada Parcurilor, Nr.1;
*în anul 1955 îşi schimbă titulatura şi se numeşte Şcoala Ajutătoare, iar începând cu anul 1996 are denumirea de Şcoala Specială “Al. Roşca”- Piatra Neamţ.
*instituţia s-a dezvoltat foarte mult ajungând să aibă astăzi o bază materială compatibilă cu serviciile educaţionale şi de recuperare planificate;
*în 2007 devine Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Alexandru Roşca”; oferă o gamă largă de servicii educaţionale copiilor cu cerinţe educative speciale.